PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Informacije

 

U Informacijskoj službi knjižnice možete:

-      dobiti informacije o katalozima, bibliografskim izvorima, načinu korištenja knjižnice i knjižnog fonda, te pretraživanja kataloga

-      zatražiti informaciju koja vam je potrebna, a mi ćemo vas uputiti na najprikladniji način da do nje dođete, u knjižnici ili izvan knjižnice

-      zatražiti pripremu potrebne literature na određenu temu (za diplomski rad, seminar, znanstveni rad). Ovakvu uslugu morate zatražiti unaprijed da bi se kvalitetno istražila građa u knjižnicama ili baze podataka. Prikupljenu građu ćemo ostaviti u čitaonici kako biste mogli istraživati. Potrebno je u dogovoru s informatorom planirati dan ili više za istraživanje građe.