KLASA: 612-01/22-01
URBROJ: 2170-04-01-22-4
Rijeka, 31. prosinca 2022.

Na temelju članka 31. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka (pročišćeni tekst), ravnateljica od 1. siječnja 2023. godine donosi

Cjenik usluga Podružnice Kampus 

ČLANARINA

Godišnja članarina

 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

  

Studenti sastavnica Podružnice

0,00 eur

0,00  kn

Studenti ostalih sastavnica (koje imaju svoju knjižnicu)

7,00 eur

52,74 kn

Znanstveno-nastavno osoblje i ostali zaposlenici

0,00 eur

0,00  kn

Alumni sastavnica Podružnice

8,00 eur

60,28 kn

Umirovljenici UNIRI

0,00 eur

0,00 kn

KORISNICI IZVAN SVEUČILIŠTA

  

Studenti i zaposlenici ostalih visokoškolskih ustanova

13,50 eur

101,72 kn

Mjesečna članarina

4,00 eur

30,14 kn

Tjedna članarina

3,00 eur

22,60 kn

Dnevna članarina

1,50 eur

11,30 kn

ZAKASNINE I NAKNADE

 

 

 – po knjizi na dan

0,15 eur

1,13 kn

 – po elektroničkom mediju na dan

1,00 eur

7,53 kn

 – po knjizi iz zaštićenih zbirci na dan

1,00 eur

7,53 kn

Rezervacija knjige

1,00 eur

7,53 kn

Izgubljena knjiga ili CD, DVD

Nabava istog izd. ili Naknada tržišne cijene

Nabava istog izd.ili Naknada tržišne cijene

Zamjena oštećene ili izgubljene iskaznice

3,00 eur

22,60 kn

Izgubljeni ključ ormarića

4,00 eur

30,14 kn

USLUGE UMNOŽAVANJA

 

 

Skeniranje – po skenu

0,10 eur

0,75 kn

Samoskeniranje

0,00 eur

0,00 kn

Printanje / Fotokopiranje A4

0,05 eur

0,38 kn

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA (VRŠI SE U SREDIŠNJOJ KNJIŽNICI)

 

IZ DRUGIH USTANOVA

  

 – knjižne građe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice

4,00 eur + račun pošiljatelja po jedinici građe

30,14 kn + račun pošiljatelja po jedinici građe

 – knjižne građe iz ostalih hrvatskih knjižnica

4,00 eur

30,14 kn

 – knjižne građe iz europskih knjižnica

28,00 eur

210,97 kn

Fotokopija članka iz hrvatskih knjižnica

Prema računu pošiljatelja

Prema računu pošiljatelja

Fotokopija članka iz inozemstva

16,00 eur

120,55 kn

Dokument u digitalnom formatu iz hrvatskih knjižnica

Prema računu pošiljatelja

Prema računu pošiljatelja

Dokument u digitalnom formatu iz inozemstva

Prema računu pošiljatelja

Prema računu pošiljatelja

IZ FONDA SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA I PODRUŽNICE

  

Knjižna građa

4,00 eur

30,14 kn

Fotokopije (po str.)

0,15 eur

1,13 kn

Skeniranje (po str.)

0,15 eur

1,13 kn

TEMATSKA PRETRAŽIVANJA

  

Složeno tematsko pretraživanje

3,00 eur

22,60 kn

Iznos fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450HRK.


RAVNATELJICA:
Lea Lazzarich, knjiž. savjetnica