Trebaš tiho i ugodno mjesto za učenje?

Koristi usluge svoje knjižnice!

Čitaonica raspolaže s 44 radna mjesta za učenje. Na raspolaganju su vam računala za rad i bežični pristup internetu.

– Cjenik usluga –
X

Čitaonica raspolaže s 44 radna mjesta za učenje. Na raspolaganju su vam računala za rad i bežični pristup internetu.
Ako trebate skenirati ili printati nastavni materijal za vas imamo multifinkcijski uređaj.
Dok boravite u čitaonici, osobne stvari možete odložiti u garderobne ormariće.
Čitaonica je otvorena od ponedjeljka do petka od 9,00 do 19,00 sati.
X

Besplatno godišnje članstvo ostvaruju studenti i zaposlenici sastavnica Podružnice Kampus: Učiteljski fakultet, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Fakultet za matematiku, Fakultet za fiziku, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova, Akademija primijenjenih umjetnosti studiji: Politehnika, Logopedija i Farmacija.

Popuni upisnicu i koristi naše usluge!

Čekamo te 😊
X

Pošalji nam upit i mi ćemo opsežno pretražiti literaturu prema zadanoj temi za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, kao i za potrebe projekata ili istraživanja.

Usluga se naplaćuje prema cjeniku usluga.
X

Edukacije održavaju knjižničarke Sveučilišne knjižnice Rijeka i Podružnice Kampus. Pokrivene su različite teme koje prate pripremu, pisanje i uređivanje radova sve do odabira relevantnog časopisa za objavljivanje. Edukacije su besplatne za članove knjižnice. Termin održavanja dogovara se nakon zaprimljene prijave.

Popis edukacija i njihov sadržaj provjeri ovdje.
Radno vrijeme knjižnice: od ponedjeljka do petka od 9:00 do 19:00 sati

Usluge

Korisnici Podružnice Kampus mogu biti svi hrvatski i strani državljani s navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja potrebno je popuniti upisnicu te priložiti isprave koje potvrđuju status na temelju kojeg se ostvaruje pravo na određenu visinu članarine, utvrđenu cjenikom usluga:

 • Studenti prilažu potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu i/ili važeću studensku karticu
 • Zaposlenici Sveučilišta u Rijeci prilažu važeću zaposleničku karticu

Besplatno godišnje članstvo  mogu ostvariti studenti sastavnica Podružnice: Učiteljski fakultet, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Fakultet za matematiku, Fakultet za fiziku, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova, Akademija primijenjenih umjetnosti i studiji: Politehnika, Logopedija i Farmacija.

Članstvo u Podružnici može trajati jedan dan, tjedan dana, mjesec dana i godinu dana. Građu izvan Podružnice mogu posuditi isključivo studenti i zaposlenici Sveučilišta u Rijeci u slučaju učlanjenja na godinu dana. 

Prilikom obnove članstva korisnik ima obvezu podmiriti sva dugovanja prema Podružnici. U slučaju promjene korisničkih podataka prilikom obnove članstva, korisnik treba popuniti novu upisnicu.

 

 • Građu izvan knjižnice mogu posuditi isključivo studenti i zaposlenici Sveučilišta u Rijeci koji su godišnji članovi 
 • Istodobno se može posuditi najviše 3 sveska 
 • Korisnici su dužni čuvati posuđenu građu i vratiti je u propisanom roku u stanju u kojem su je posudili
 • Korisnici svoju posuđenu građu mogu vidjeti ovdje
 • Rok posudbe je 30 dana
 • Rok posudbe može se produžiti samo jednom ukoliko građa u međuvremenu nije rezervirana od strane drugog korisnika. Produženje posudbe moguće je obaviti mailom ili telefonom, bez dolaska u knjižnicu, no samo unutar roka posudbe. 
 • Za knjige koje nisu vraćene na vrijeme naplaćuje se zakasnina po jedinici i danu prekoračenja roka posudbe prema cjeniku usluga
 • Podmirenje svih obveza prema Podružnici uvjet je za ovjeru semestra, odnosno za prijavu diplomskog rada
 • U slučaju prestanka članstva korisnik je obvezan vratiti svu zaduženu građu i podmiriti eventualna dugovanja
 • Građa koja se ne posuđuje izvan knjižnice: periodika, referentna zbirka, posljednji primjerak obvezne ispitne literature, građa iz specijalnih zbirki te neknjižna građa. Navedena građa se koristi isključivo u čitaonici.
 • Građu koja je u posudbi kod drugog korisnika moguće je rezervirati. Nakon povrata građe, Knjižnica obavještava korisnika koji ju je dužan preuzeti u roku od 3 radna dana.
 • Korisnik koji ošteti ili izgubi posuđenu građu, obvezan je nadomjestiti je jednakim izdanjem (isti ISBN). Ako se građa ne može nabaviti na tržištu korisnik je obvezan nadoknaditi troškove nabave po iznosu navedenom u inventarnoj knjizi ili prema procjeni vrijednosti knjige prema Odluci o kriterijima za procjenu vrijednosti građe Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Čitaonica Podružnice Kampus raspolaže s 44 radna mjesta namjenjena korisnicima. Ulazak u knjižnicu potrebno je prijaviti osoblju knjižnice. 

Korisnicima su na raspolaganju računala, multifunkcijski uređaj za skeniranje i printanje te bežični pristup Internetu.

Prilikom korištenja čitaonice korisnicima su na raspolaganju garderobni ormarići za odlaganje osobnih stvari.

Tematska pretraživanja

Korisnici mogu zatražiti opsežnije pretraživanje literature prema zadanoj temi za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, kao i za potrebe projekata ili osobnih istraživanja.

Prilikom obrade zahtjeva pretražuje se knjižnični katalog, licencirani mrežni izvori na koje knjižnica ima osiguran pristup, portali znanstvenih časopisa te ostali relevantni znanstveni mrežni izvori.

Za uslugu tematskog pretraživanja potrebno je ispuniti zahtjev.

Zahtjevi će biti obrađeni u roku od 5 radnih dana, a usluga tematskog pretraživanja naplaćuje se prema cjeniku usluga.

Pomoć pri pretraživanju znanstvene i stručne literature 

Usluga uključuje:

 • provjeru posjeduje li Podružnica određenu građu, knjigu ili časopis te uvjete njihova korištenja
 • pomoć pri oblikovanju informacijskog upita (odabir ključnih riječi)
 • pomoć pri pretraživanju knjižničnih kataloga, licenciranih mrežnih izvora, baza dostupnih na Sveučilištu u Rijeci, portala znanstvenih časopisa i ostalih relevantnih znanstvenih mrežnih izvora

Usluga se održava uz prethodni dogovor za članove Podružnice prema prethodnom dogovoru.

Prijava na e-mail: podruznica.kampus@svkri.hr

 • Korisnici Knjižnice koji trebaju građu iz drugih knjižnica u Hrvatskoj ili u inozemstvu, mogu je naručiti putem međuknjižnične posudbe
 • Zahtjev se podnosi putem online narudžbenice ili na mail: podruznica.kampus@svkri.hr
 • Rok i način korištenja nabavljene građe ovisi o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena, a članci ostaju u trajnom vlasništvu korisnika
 • Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skadu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima
 • Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema cjeniku usluga
 • Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik

Podružnica nudi usluge:

 • fotokopiranje
 • printanje
 • skeniranje

u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima(NN 167/03).

Korisnici besplatno mogu koristiti uslugu samostalnog skeniranja. Ostale usluge umnožavanja naplaćuju se prema važećem cjeniku.