Radionice su besplatne za članove knjižnice. Termin održavanja edukacije dogovara se nakon zaprimljene prijave.

cjeloživotno učenje

Program cjeloživotnog učenja „Informacijski alati za istraživače“

Program se sastoji od pet predmeta koji kronološki prate proces izrade, objavljivanja i vrednovanja znanstvenog rada.

Opis programa: Program se sastoji od pet predmeta koji kronološki prate proces izrade, objavljivanja i vrednovanja znanstvenog rada. Polaznici mogu odabrati pohađanje jedne, više ili svih radionca. Održava se s ciljem proširivanja znanja i vještina u korištenju suvremenih alata za upravljanje znanstvenim informacijama potrebnima u istraživačkom radu, kao i alata za učinkovito predstavljanje znanstvenih radova široj znanstvenoj i društvenoj zajednici u cilju povećanja znanstvene produktivnosti i globalne vidljivosti rezultata znanstvenih istraživanja.

Uvjeti pohađanja programa: Završen sveučilišni diplomski studij.

Program cjeloživotnoga učenja: Nastavni plan i program „Informacijski alati za istraživače

Prijave putem obrasca: Prijava na program „Informacijski alati za istraživače“

Zotero / upravljanje bibliografskim podacima

Zotero je program otvorenog koda namijenjen automatskom dohvaćanju, uređivanju i upravljanju bibliografskih bilješki, eksportiranju istih u razne formate i izradi bibliografije različitih stilova.

Rad s programom Zotero – bibliografska organizacija izvora za znanstveno istraživanje

 • instalacija programa i izrada korisničkog računa
 • upoznavanje sa sučeljima programa
 • strukturiranje vlastite knjižnice i organizacija dokumenata
 • pretraživanje bibliografskih podataka
 • vođenje bilješki
 • kreiranje grupa za potrebe dijeljenja bibliografskih zapisa i suradnje s kolegama
 • korištenje dodataka (plugina) za dodavanje citata iz materijala osobne knjižnice i izradu bibliografskih popisa
 • umetanje citata, odabir citatnih stilova i izrada bibliografije

Trajanje radionice: 60 minuta

Znanstvena čestitost i plagiranje

Na radionici će se polaznike upoznati s pojmom znanstvene čestitosti, različitim vrstama i posljedicama plagiranja.

 • Svjesnost i posljedice plagiranja
 • etički kontekst ispravnog navođenja literature pri pisanju radova
 • važnost navođenja literature – važnost pohrane i vođenja bilješki tijekom pisanja rada
 • alati za otkrivanje plagiranja

Trajanje radionice: 45 minuta

Vidljivost znanstvenika – društvene mreže

Pregled servisa i društvenih mreža za znanstvenike (Google Znalac, Research Gate, Academia.edu); otvaranje profila.

Akademske društvene mreže

 • obuhvaćaju razne mrežne platforme koje omogućuju mrežno umrežavanje za specifičnu znanstvenu zajednicu
 • omogućuju korisnicima dijeljenje znanstvenih radova, sažetaka i poveznica na objavljene članke, praćenje korištenja objavljenih znanstvenih radova, povezivanje s drugim znanstvenicima, sudjelovanje u raspravama, razmjenu pitanja i odgovora s drugim znanstvenim korisnicima.

Trajanje radionice: 60 minuta

Jedinstveni identifikatori i profili autora (ORCID, CROSBI/CRORIS)

Polaznike će se podučiti kako povećati vlastitu vidljivost koristeći jedinstvene identifikatore autora.

Polaznici će usvojiti važnost i pravila navođenja afilijacija u znanstvenim radovima. Po završetku moći će izraditi i ažurirati svoj ResearcherID i Publons profil te ORCID identifikator te ih povezati sa svojim radovima iz baze Crosbi.

Trajanje radionice: 45 minuta.

Odabir relevantnog časopisa

Polaznici će na radionici naučiti kako na temelju metrijskih pokazatelja procijeniti kvalitetu časopisa.

Na temelju metrijskih podataka o citiranosti časopisa u alatima Journal Citation Reports i SCImago Journal &Country Rank polaznici će naučiti vrednovati i samostalno odabrati časopis za objavljivanje radova te prepoznati obilježja predatorskih izdavača i časopisa.

Trajanje radionice: 45 minuta.

Autorsko pravo

Autorsko pravo je isključivo pravo autora na njihovim djelima iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog stvaranja autorskog djela.

Polaznicima će se objasniti primjena i zakonodavno uređenje instituta autorskog prava sukladno važećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

Trajanje radionice: 45 minuta

Creative Commons licencije

Što je Creative Commons? Koje su prednosti objavljivanja djela pod uvjetima Creative Commons licencija koje u više dokumenata u smislu otvorene znanosti preporučuje i Europska komisija?

Objasnit će se modeli objavljivanja i licenciranja radova u otvorenom pristupu putem Creative Commons licencija, te će polaznci biti upoznati kako dodijeliti Creative Commons licenciju svojem radu.

Trajanje radionice: 45 minuta

Otvoreni pristup publikacijama (Dabar)

Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji) je sustav repozitorija koji u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup radovima djelatnika i studenata ustanove. Sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci imaju svoje institucijske repozitorije u sustavu Dabar.

U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije i znanstveni magistarski radovi, znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima i zbornicima sa skupova, knjige i poglavlja u knjigama, istraživački podaci, planovi upravljanja istraživačkim podacima, obrazovni sadržaji, slike, video i audiozapisi, prezentacije te ostale vrste dokumenata.

Na radionici će biti objašnjeno kako pohraniti rad u repozitoriju Dabar u skladu s Politikom otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci te u skladu s pravima izdavača. Odgovorit će se na pitanja koja verzija rada i pod kojim uvjetima se smije pohraniti u repozitorij.

Trajanje radionice: 60 minuta

Upravljanje istraživačkim podacima (online tečaj)

Online tečaj na platformi moodle o upravljanju istraživačkim podacima tijekom cijelog istraživačkog procesa.

Tečaj se sastoji od 6 cjelina:

 1. Uvod u upravljanje istraživačkim podacima
 2. FAIR načela i podaci
 3. Imenovanje, organizacija, verzioniranje datoteka i formati istraživačkih podataka
 4. Dokumentacija i pouzdano čuvanje istraživačkih podataka
 5. Upravljanje osobnim i osjetljivim istraživačkim podacima
 6. Objava i ponovno korištenje istraživačkih podataka

Upis i trajanje tečaja nisu vremenski ograničeni te polaznici tečaj mogu pohađati vlastitim tempom.

Polaznicima koji su tečaj pregledali u cijelosti i riješili sve provjere znanja, dodjeljuje se potvrda o završenom tečaju i digitalna značka.

Procijenjeno vrijeme potrebno za prolazak kroz sadržaj tečaja je osam školskih sati.

Tečaj je dostupan na sljedećoj poveznici.

U pripremu i izradu tečaja uključene su ustanove: Sveučilišni računski centar iz Zagreba (Srce), Sveučilišna knjižnica Rijeka, Sveučilišna knjižnica u Splitu, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek te Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Vrednovanje i pretraživanje izvora informacija

Na radionici će se polaznici upoznati s dostupnim alatima za pretraživanje i razviti vještine potrebne za pretraživanje izvora u skladu sa njihovim znanstvenim interesom.

Pretraživanje:

 • Bibliografske i citatne baze podataka
 • Knjižnični katalozi
 • Akademski repozitoriji
 • Specijalizirane tražilice

Trajanje radionice: 60 min