Podrška u znanstveno - nastavnom radu

Istraživanje

– 23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima –
X

Bibliometrijske potvrde izdajemo za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije, doktorske studije i sl.
Potvrde izrađujemo prema bibliometrijskim pokazateljima o radovima i časopisima koji su propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/2022).

X

Centar za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) djeluje unutar Sveučilišne knjižnice Rijeka radi potpore provođenja Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci te razvoj vještina i pružanje podrške istraživačima i doktorandima u provođenju praksi otvorene znanosti.

Aktualnosti iz svijeta otvorene znanosti te usluge i aktivnosti COZ-a dostupne su na mrežnim stranicama Otvorena znanost UNIRI. Na stranicama se mogu pratiti događanja u organizaciji COZ-a i aktivnosti Sveučilišta u projektima otvorene znanosti u sklopu mreža YUFE I YARUN.
X

Kotobee Author za izradu interaktivnih e-knjiga na Sveučilištu u Rijeci

Alat je namijenjen znanstveno-nastavnom osoblju koje ima potrebu za izradom interaktivnih e-knjiga. Korištenjem alata moguće je u tekst dodavati interaktivne sadržaje (slike, audio i video zapise, poveznice, 3D modele, kvizove i sl.) E-knjige moguće je izvesti u formatima EPUB i PDF, ali i kao web, desktop ili mobilnu aplikaciju te integrirati u sustave za učenje. Kotobee Author instaliran je na prijenosno računalo koje možeš posuditi na određeno vrijeme i koristiti izvan knjižnice. Usluga je namijenjena zaposlenicima sastavnica koje koriste Podružnicu Kampus.
Najam računala: podruznica.kampus@svkri.hr
Korisnička podrška: cen@svkri.uniri.hr
X

Baze podataka s nacionalnom licencijom dostupne su iz ustanova Sveučilišta u Rijeci ili putem udaljenog pristupa. Podaci o vrsti pristupa dostupni su u opisu pojedine baze podataka. Većinu baza moguće je pretražiti jednim upitom kroz discovery servis Sveučilišta u Rijeci.

Elektroničke knjige nabavljene za Sveučilište u Rijeci dostupne su putem platforme ProQuest eBook central. Platformi je pristup omogućen s IP adrese sastavnice te autentifikacijom @uniri.hr elektroničkim identitetom.

Kontakt za online izvore: baze@svkri.hr.
X

Digitalna knjižnica Sveučilišta u Rijeci objedinjuje sve vrste radova koji su pohranjeni i objavljeni u digitalnim institucijskim repozitorijima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Digitalni institucijski repozitoriji u sustavu DABAR namijenjeni su pohrani i trajnom čuvanju autorskih radova zaposlenika i studenata te izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci.

Podružnica Kampus pruža podršku za sljedeće digitalne institucijske repozitorije:
Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka
Repozitorij Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci
Repozitorij Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci
Repozitorij Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci
Repozitorij Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti
Repozitorij sveučilišnih studija, centara i Službi Sveučilišta u Rijeci

Pristup je omogućen putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.
Kontakt: podruznica.kampus@svkri.hr
Radno vrijeme za podršku u znanstveno-nastavnom radu: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati

Istraživanje

Na Sveučilištu u Rijeci osiguran je pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom. Pristup je osiguran iz ustanova Sveučilišta u Rijeci, dok neke baze podataka imaju omogućen i udaljeni pristup. Podaci o vrsti pristupa dostupni su u opisu pojedine baze podataka. Ukoliko imate problema s pristupom bazama podataka, obratite se na mail  baze@svkri.hr.

Većinu baza moguće je pretražiti jednim upitom kroz discovery servis Sveučilišta u Rijeci

Elektroničke knjige nabavljene za Sveučilište u Rijeci dostupne su putem platforme ProQuest eBook central. Knjigama je moguće pristupiti sa IP adresa svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci te udaljeno, korištenjem AAI@uniri.hr identiteta. Popis dostupnih naslova pogledajte ovdje

Korisnicima nudimo uslugu izdavanja bibliometrijskih potvrda o zastupljenosti i citiranosti radova te pokazateljima o časopisima u bazama podataka koji su propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 111/2022).

Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI te navesti varijante imena pod kojim je objavljivao radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Za izradu potvrde potrebno je ispuniti zahtjev.

Potvrde se izdaju članovima Podružnice u roku od 5 radnih dana i ne naplaćuju se.

Za dodatne informacije možete kontaktirati putem e-maila: podruznica.kampus@svkri.hr ili putem telefona na broj 051/265-890.

Digitalni institucijski repozitoriji u sustavu DABAR namijenjeni su pohrani i trajnom čuvanju autorskih radova zaposlenika i studenata te izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci.

Sveučilišna knjižnica Rijeka ustrojila je Digitalnu knjižnicu Sveučilišta u Rijeci koja objedinjuje sve vrste radova koji su pohranjeni i objavljeni u digitalnim institucijskim repozitorijima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Što se može pohraniti u digitalnom institucijskom repozitoriju?

Digitalni objekti koji su rezultat znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada osoba povezanih s ustanovom koja pohranjuje sadržaj. Primjeri objekata: preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, završni radovi studenata, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije, digitalizirana građa… 

Pristup je omogućen putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Podružnica Kampus pruža podršku za sljedeće digitalne institucijske repozitorije:

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka

Repozitorij Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova Sveučilišta u Rijeci

Repozitorij Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci

Repozitorij Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Repozitorij Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci

Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti

Repozitorij sveučilišnih studija, centara i Službi Sveučilišta u Rijeci

Kontakt: podruznica.kampus@svkri.hr 

Upute za izbor ispitne literature

Provjeriti dostupnost naslova na tržištu (može li se kupiti), provjeriti godinu izdanja (provjeriti možete kod izdavača, putem interneta ili zatražite pomoć u knjižnici). Ukoliko postoji novije izdanje, provjeriti sadržaj.

Kad pretražujete baze podataka ili neke druge mrežne izvore koristite ključne riječi koje određuju pobliže područje u kojem predajete. Ukoliko niste sigurni kako pretražiti baze podataka potražite pomoć knjižničara.

Ukoliko u izbor literature uvrštavate radove iz osobne bibliografije, a u cijelosti ste nositelj autorskih prava, možete zatražiti digitalizaciju i podignuti cjeloviti tekst uz popis literature u repozitorij.

Upute za izbor i postavljanje građe u e-kolegije

Svake godine na kraju ljetnog semestra, do 30. lipnja, ukoliko dolazi do promjena u naslovima ispitne literature (obvezne i dopunske) zahtjev za promjenom naslova u popisu literature pošaljite u knjižnicu (mail: podruznica.kampus@svkri.hr )

Prijedlog naslova koji želite da se nabavi za knjižnicu, pošaljite nam mail ili ispunite online obrazac za prijedlog nabave

 

Uputa za dostavu radova

Podružnica stvara svoj fond kupnjom, zamjenom i darovima, a osobito je važna Zbirka institucijskog repozitorija.

Koje radove dostaviti:

Svaka sastavnica dužna je dva primjerka svojih izdanja dostaviti besplatno i o svom trošku Podružnici najkasnije trideset dana po objavljivanju.

Studenti su obvezni završne, diplomske i doktorske radove pohraniti u institucionalne repozitorije (DABAR).

Zaposlenici i studenti sastavnica, koji su autori objavljenih znanstvenih i stručnih radova koje ne izdaje Sveučilište ili njegova sastavnica, dužni su Podružnici dostaviti jedan primjerak svakog objavljenog stručnog ili znanstvenog rada. Ako dostavljanje primjeraka zbog objektivnih razloga nije moguće, dužni su dostaviti pouzdan dokaz o objavljenom radu s podacima potrebnima za njegov minimalni bibliografski opis. U tom će se slučaju podatak o radu uvrstiti u online katalog Podružnice, a rad uvrstiti u popis za nabavu građe za Podružnicu kupnjom.

Uz izdana djela i radove bilo u tiskanom ili nekom drugom ne elektroničkom obliku, Podružnici se obvezno dostavlja i elektronička inačica djela. Ako dostavljanje elektroničke inačice zbog objektivnih razloga nije moguće, dostavlja se pouzdan dokaz o objavljenom radu s podacima potrebnima za njegov minimalni bibliografski opis.

Podružnica prihvaća kao željeni dar, a iznimno nabavlja kupnjom ili zamjenom, sve radove koji govore o sastavnici, njezinim djelatnicima, suradnicima ili studentima u vrijeme kad rade ili studiraju na sastavnici ili u prošlosti. Ukoliko se radi o djelima koja nisu izvorno objavljena u elektroničkom obliku, nema obveze dostave elektroničke inačice. U tom slučaju će se u Podružnici, u skladu s važećim autorskim i srodnim pravom, izraditi i objaviti na webu elektronička inačica rada.

Uputa:

1. Provjerite je li rad koji ste objavili dostupan u fondu (katalogu) knjižnice.

2. Ukoliko rad nije dostupan, dostavite nam primjerak i pošaljite link na otvoreni pristup časopisu ili e-knjizi (ako postoji elektroničko izdanje).

Centar za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) djeluje unutar Sveučilišne knjižnice Rijeka radi potpore provođenja Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci.

Centar organizira i provodi niz radionica za razvoj vještina za provođenje praksi otvorene znanosti. Mrežnoj stranici Centra možete pristupiti ovdje.

Kontakt: coz@svkri.uniri.hr

Alat Kotobee Author za izradu interaktivnih e-knjiga dostupan je Podružnici Kampus.

Kotobee Author instaliran je na prijenosnim računalima koji se u Podružnici posuđuju na određeno vrijeme i koriste izvan knjižnice.

Rezervacija računala: podruznica.kampus@svkri.hr

Alat je namijenjen znanstveno-nastavnom osoblju koje koristi Podružnicu Kampus i ima potrebu za izradom interaktivnih e-knjiga. Korištenjem alata moguće je u tekst dodavati interaktivne sadržaje (slike, audio i video zapise, poveznice, 3D modele, kvizove i sl.). E-knjige moguće je izvesti u standardnim formatima EPUB i PDF, ali i kao web, desktop ili mobilnu aplikaciju te integrirati u sustave za učenje. 

Korisnička podrška pruža Centar za elektroničko nakladništvo Sveučilišne knjižnice Rijeka na mail: cen@svkri.uniri.hr 

  • Pomoć pri pretraživanju knjižničnih kataloga, licenciranih mrežnih izvora, portala znanstvenih časopisa i ostalih relevantnih znanstvenih mrežnih izvora
  • Usluga tematskog pretraživanja – opsežnije pretraživanje literature prema zadanoj temi za potrebe pisanja specijalističkih i doktorskih radova, kao i za potrebe projekata ili osobnih istraživanja
  • Za pomoć pri pretraživanju i korištenju informacijskih izvora obratite nam se putem e-maila: podruznica.kampus@svkri.hr