Izjava o davanju suglasnosti (privole) za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem ove izjave smatra se da dobrovoljno, svjesno i bez prisile dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka u svrhe koje su ovdje izričito navedene:

  • Vođenje evidencije korisnika prema Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, pružanje knjižničnih, informacijskih i drugih usluga sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i uže definiranih u Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja resursa i usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka, zaštita knjižničnog fonda, obavještavanje korisnika o knjižničnim uslugama i događanjima, procjena zadovoljstva korisnika, te statistika.

Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka je privola osobe čiji se podaci obrađuju, te izvršavanje ugovora.

S Vašim će se osobnim podacima postupati sukladno mjerodavnim zakonskim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Sveučilišna knjižnica Rijeka kao voditelj obrade čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Imate pravo od voditelja obrade zatražiti pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koji se na Vas odnose. Također imate pravo na prenosivost osobnih podataka te možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Vaši osobni podaci čuvati će se sve dok postoji legitiman interes za njih.

Prigovor na obradu osobnih podataka može se podnijeti putem elektroničke pošte: sluzbenikzastitapodataka@svkri.hr.

Također, imate pravo na podnošenje pritužbe na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu, kako slijedi: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr  web: www.azop.hr