Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19 od 23. rujna 2019. godine), nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovoj mrežnoj stranici ćemo objaviti Izjavu o pristupačnosti svoje mrežne stranice i novosti vezane uz usluge i projekte, njihovu usklađenost te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Ova mrežna stranica nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uložen je trud u osiguravanje pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, programska rješenja i digitalni sadržaji kako bi se pojednostavilo korištenje s ciljem da postane što pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i samostalan život.

Knjižnica prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, sve zakonske izmjene vezane za pristupačnost mrežnim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora.

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ove mrežne stranice aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom donjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak pa odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora nastojimo svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19 od 23. rujna 2019. godine) kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Naša mrežna stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Implementacijom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica ispunjena je većina zahtjeva, ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku, nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

–  pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft  

   Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata. Riječ  

   je o internim dokumentima knjižnice, odlukama i financijskim izvješćima koji nisu

   pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

   Za pojedine dijelove sadržaja internih dokumenata knjižnice koji u sebi sadrže vlastoručni  

   potpis odgovorne osobe, pozivamo se na članak 5. Direktive (EU) 2016/2102.

–  pojedine .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke

   dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

–  poveznice nisu podcrtane i ikona strelice ponekad je indikator poveznice

–  dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)

–  pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti niti povećanju fonta

Podizanje razine pristupačnosti

Knjižnica će provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 21. rujna 2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije EU 2018/1523 od 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju su proveli djelatnici knjižnice.

Izjava je zadnji put preispitana dana 22. rujna 2020. godine.

Knjižnica će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga nepristupačnosti, a najmanje jedanput godišnje.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste knjižnicu na sljedeći način:

e-poštom: pristupacnost@svkri.hr

zemaljskom poštom: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranicama, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupacnost.hr