Podaci za korisnike

pregledavanje zadužene građe, produženje roka zaduženja

Uputa za prijavu

U polje KORISNIK upisati cijeli broj knjižnične iskaznice (npr. 53112200) ili generirani broj iksice koji možete zatražiti na pultu posudbe osobno, mailom ili telefonom.

U polje PIN upisati prvih sedam brojeva datuma i godine rođenja (DDMMGGG – godina rođenja bez prve znamenke).

Primjer: 2309982

Prijava: CROLIST – Podaci za korisnika