Sveučilište u Rijeci potpisalo deklaraciju Dora

Ispred Sveučilišta u Rijeci, deklaraciju iz San Francisca o vrednovanju znanstvenog rada potpisala je rektorica prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija.

Potpisivanjem Deklaracije daje se aktivan doprinos Politici otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci, koju je u rujnu ove godine usvojio Senat. Potpisivanjem Deklaracije daje se aktivan doprinos Politici otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci, koju je u rujnu ove godine usvojio Senat. Sveučilište u Rijeci je čvrsto na stajalištu da znanstvene informacije i istraživački podaci koji su proizvod znanstvenih aktivnosti financiranih javnim sredstvima moraju biti utemeljeni na praksama otvorene znanosti i na zajedničkoj kulturi upravljanja znanstvenim podacima kao ključnim ishodima istraživačkih aktivnosti koje treba optimalno koristiti za dobrobit i razvoj zajednice. Sveučilište u Rijeci prvo je hrvatsko Sveučilište koje je potpisalo ovu Deklaraciju. 

Više:  Sveučilište u Rijeci potpisalo deklaraciju Dora